01 de març 2006

Sobre els vampirs i les seves característiques / Sobre los vampiros y sus características

Sobre els vampirs i les seves característiques

Dimecres passat 8 de febrer del 2006, vaig anar a un cinema de Barcelona, a veure “Underworld. Evolution”. Independentment de l’opinió que tingui sobre aquesta pel·lícula i sobre que alguns “trailers” enganyen, el que seria objecte d’un altre article, una cosa que em va cridar molt l’atenció era el fet que quan un vampir mossegava a un altre, a més de xuclar-li la sang, absorbia instantàniament tots els seus records.

Aquest aspecte, la forma més eficient que conec d’adquirir informació, ja que pel que sembla l'interrogat no pot ocultar gens, em va fer pensar en com són de variats els no-morts, depenent dels autors i començant per aquells del segle XIX, que els han utilitzat en els seus escrits. I no es tracta només dels dons que puguin mostrar, sinó fins i tot del que podríem identificar com a característiques bàsiques.

Però abans d’entrar en aquests aspectes pràctics, seria convenient una mica d’història. Tot té un principi, i en el cas que ens ocupa, és comunament acceptat que el vampir tal com el coneixem en el segle XXI prové de la novel·la “Dràcula”, publicada el 1897 per l’escriptor irlandès Abraham “Bram” Stoker, on el noble transilvani personifica la fascinació pel prohibit i simbolitza la sexualitat reprimida de la societat victoriana.

Però la idea d’un ésser que s’aixecava a la nit de la seva tomba per a beure la sang dels vius prové dels orígens de la civilització, existint llegendes al respecte ja entre els sumeris i els egipcis, les fonts escrites més antigues a les que tenim accés. Des d’aquest moment, i com moltes altres creences, aquesta va anar evolucionant al llarg dels mil·lennis, incloent nous elements abans inexistents.

Per exemple, l’Església va declarar que eren servidors del Maligne, amb tot el que això suposa, i l’origen de l’all com a protecció prové del costum a Europa Oriental de ficar una dent d’all a la boca d’un difunt abans d’enterrar-lo per a evitar que es convertís en vampir. Precisament, l’origen del vocable procedeix de l’eslau, i és de sobres coneguda la figura de Vlad III Draculae, príncep de Valàquia.

Tornant a la figura de Stoker, es creu que aquest escriptor va unir totes les llegendes sobre aquests éssers que circulaven per Transilvània i els seus voltants i els va donar forma en un únic personatge, el comte Dràcula, rei dels vampirs. Aquest és un ésser poderós, amb una gran força, capaç de convertir-se en llop, ratapinyada, boira i home aranya, amb els canins superiors extraordinàriament desenvolupats, que no beu… vi, etc.

El més important sobre ell és que és immortal, però a canvi ha de dormir de dia al seu taüt. I aquí ja comencen les diferències. Jo sempre vaig creure que la llum del sol el matava. Però a“Dràcula de Bram Stoker”, amb un fantàstic Gary Oldman com el no-mort, resulta que simplement el deixa sense poders. I també està “Blade”, on el dolent es limita a tapar-se la pell amb crema solar per poder parlar amb Wesley Snipes en ple dia.

Naturalment, hi ha autors que han intentat solucionar aquesta contradicció. Entre les principals opcions, una sosté que depèn de l’edat, de manera que els vells tenen més poders que els joves, entre els que es troben el sobreviure a la llum del dia. Després està el còmic “Dampyr”, on mentre els senyors de la nit, els únics que poden crear vampirs, si que poden, els per ells creats es cremen en aquestes circumstàncies.

I això em recorda els sistemes de protecció contra ells. A la novel·la d’Stoker, la principal font documental dels escriptors posteriors, els signes religiosos cristians i els convents i altres edificis sagrats són molt eficaços en aquest sentit. En canvi, a “El Misteri de Salem’s Lot” el que importa és la fe que diposita l’usuari en aquest objecte més que ell en si. Així que una creu en mans d’un ateu és només un tros de fusta.

Un últim punt a comentar és la descendència d’un vampir i una humana. A “Dràcula”, un vampir pot convertir un humà/a en un dels seus pel mètode de primer beure la seva sang i a continuació que l’aspirant faci el mateix amb la d’ell. Però no pot crear vida. Al cap i a la fi, el seu cor no batega i la seva sang no es mou, de forma que el seu òrgan sexual no respon.

Però a la sèrie de còmics “Dràcula” de la dècada dels vuitanta del segle passat, per no se sap quin miracle, el Rei dels Vampirs aconsegueix deixar embarassada a una dona i el seu fill és totalment humà. Una cosa una mica diferent és la del recent còmic “Dampyr”, on el protagonista és un mestís, un dampyr, fill d’un senyor de la nit i una humana, amb característiques d’ambdues races.

I fins aquí aquesta breu relació de les característiques vampíriques. Si alguna cosa ha quedat clar en tot això és que encara que en general tots tenen aspectes comuns, hi ha tants tipus de vampirs com autors que han escrit sobre ells durant els últims cent anys i els que queden. I ja saben, un vampir no pot entrar a casa seva si vostè no el convida abans… gairebé sempre.

************************************

Sobre los vampiros y sus características

El pasado miércoles 8 de febrero del 2006, fui a un cine de Barcelona, a ver “Underworld. Evolution”. Independientemente de la opinión que tenga sobre esa película y sobre que algunos “trailers” engañan, lo que sería objeto de otro artículo, una cosa que me llamó mucho la atención era el hecho que cuando un vampiro mordía a otro, además de chuparle la sangre, absorbía instantáneamente todos sus recuerdos.

Este aspecto, la forma más eficiente que conozco de adquirir información, ya que al parecer el interrogado no puede ocultar nada, me hizo pensar en cómo son de variados los no-muertos, dependiendo de los autores, empezando por aquellos del siglo XIX, que los han utilizado en sus escritos. Y no se trata sólo de los dones que puedan mostrar, sino incluso de lo que podríamos denominar características básicas.

Pero antes de entrar en esos aspectos prácticos, sería conveniente un poco de historia. Todo tiene un principio, y en el caso que nos ocupa, es comúnmente aceptado que el vampiro tal como lo conocemos en el siglo XXI proviene de la novela “Drácula”, publicado en 1897 por el escritor irlandés Abraham “Bram” Stoker, donde el noble transilvano personifica la fascinación de lo prohibido y simboliza la sexualidad reprimida de la sociedad victoriana.

Pero la idea de un ser que se levantaba por la noche de su tumba para beber la sangre de los vivos proviene de los orígenes de la civilización, existiendo ya leyendas al respeto entre los sumerios y los egipcios, las fuentes escritas más antiguas a las que tenemos acceso. Desde ese momento, y como otras muchas creencias, fue evolucionando a lo largo de los milenios, incluyendo nuevos elementos antes inexistentes.

Por ejemplo, la Iglesia declaró que eran servidores del Maligno, con todo lo que ello supone, y el origen del ajo como protección proviene de la costumbre en Europa Oriental de meter un diente de ajo en la boca de un difunto antes de enterrarlo para evitar que se convirtiera en vampiro. Precisamente, el origen del vocablo procede del eslavo, y es de sobras conocida la figura de Vlad III Draculae, príncipe de Valaquia.

Volviendo a la figura de Stoker, se cree que este escritor unió todas las leyendas sobre esos seres que circulaban por Transilvania y sus aledaños y les dio forma en un único personaje, el conde Drácula, rey de los vampiros. Este es un ser poderoso, con una gran fuerza, capaz de convertirse en lobo, murciélago, niebla y hombre araña, con los caninos superiores extraordinariamente desarrollados, que no bebe… vino, etc.

Lo más importante sobre él es que es inmortal, pero a cambio tiene que dormir de día en su ataud. Y aquí ya empiezan las diferencias. Yo siempre creí que la luz del sol lo mataba. Pero en “Drácula de Bram Stoker”, con un fantástico Gary Oldman como el susodicho no-muerto, resulta que simplemente le deja sin poderes. Y también está “Blade”, donde el malo se limita a taparse la piel con crema solar para hablar con Wesley Snipes en pleno día.

Naturalmente, hay autores que han intentado solucionar esta contradicción. Entre las principales opciones, una es la que sostiene que depende de la edad, de forma que los viejos tienen más poderes que los jóvenes, entre los que se encuentran el sobrevivir a luz del día. Luego está el cómic “Dampyr”, donde mientras los señores de la noche, los únicos que pueden crear vampiros, si que pueden, los por ellos creados se queman en esas circunstancias.

Y esto me recuerda los sistemas de protección contra ellos. En la novela de Stoker, la principal fuente documental de los escritores posteriores, los signos religiosos cristianos y los conventos y otros edificios sagrados son muy eficaces en este sentido. En cambio, en “El Misterio de Salem’s Lot” lo que cuenta es la fe que deposita el usuario en dicho objeto más que él en si. Vamos, que una cruz en manos de un ateo es sólo un trozo de madera.

Un último punto a comentar es la descendencia de un vampiro y una humana. En “Drácula”, un vampiro puede convertir a un humano/a en uno de los suyos por el método de primero beber su sangre y luego que el aspirante haga lo mismo con la de él. Pero no puede crear vida. Al fin y al cabo, su corazón no late y su sangre no se mueve, con lo que su órgano sexual no responde.

Pero en la serie de tebeos “Drácula” de la década de los ochenta del siglo pasado, por no se sabe que milagro, el Rey de los Vampiros logra dejar embarazada a una mujer y su retoño es totalmente humano. Una cosa un poco diferente es la del reciente cómic “Dampyr”, donde el protagonista es un mestizo, un dampyr, hijo de un señor de la noche y una humana, con características de ambas razas.

Y hasta aquí esta breve relación de las características vampíriques. Si algo ha quedado claro en todo esto es que aunque en general todos tienen aspectos comunes, hay tantos tipos de vampiros como autores que han escrito sobre ellos durante los últimos cien años y los que te rondaré, morena. Y ya saben, un vampiro no puede entrar en su casa si usted no lo invita antes… casi siempre.

2 Comments:

Blogger Mario "Pollo de Atauperca" said...

Como comentario al artículo, varias cosas que decir/añadir/comentar. Primero el poco enfasis o longitud que dedicas a las cronicas vampiricas, siendo como son, la mas inteligente y sofisticada de las revisiones del mito del vampiro, y que , en mi opinion, merecen un tratamiento mas extenso por su extension en obra y en conceptos. Despues y para no extenderme demasiado un apunte cinematografico. ¿Que te parece el maravilloso biopic "La sombra del vampiro? unico en su forma de fusionar mito y realidad confundiendolos hasta conseguir un bloque compacto entre el mito del vampiro y el cine.

9:51 p. m.  
Blogger Carles Quintana said...

No niego que puedas tener razón, pero la cuestión es que sólo me he leído el primer libro de esa larga serie. Así que no me acordé de ella. Y sobre tu pregunta, estoy de acuerdo contigo en que "La Sombra del Vampiro" es una excelente película, y en el resto de tus comentarios sobre ella.

11:57 p. m.  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home