14 de març 2006

Com han variat les meves prioritats en la lectura amb els anys / Cómo han cambiado mis prioridades en la lectura con los años

Després de bastant temps intentant trobar algun tema sobre el que fer un article, i sense que se m’acudís res, em vaig recordar de quan l’Alex Vidal, que conec de les tertúlies de ciencia-ficció que tenen lloc al Mariona, un bar del centre de Barcelona el primer i tercer dijous de cada mes, em va dir que hi havia més coses a la vida que la ciència-ficció.

¡Quanta raó tenia! No sé si serà per l’edat, que fa que les coses te les miris amb més perspectiva, o per alguna altre raó, però la qüestió és que al menys en el camp de la lectura, ja no tinc a la llista de pendents exclusivament llibres del gènere. Així, tot i que naturalment no els he abandonat, ara també llegeixo novel·les històriques, fantàstiques en el sentit literal de terme, i llibres d’història, com un sobre errors militars de la Segona Guerra Mundial.

Per cert, que en l’aspecte de la fantasia també haig d’estar agraït a l’Alex, ja que va ser ell qui em va iniciar a la fantàstica sèrie de novel·les de George R.R. Martin que formen la “Cançó de Gel i Foc”. Tal vegada en el futur hi parlaré en aquest blog, però ara tornem al tema del que estava parlant.

S’esdevé que us vull parlar de les novel·les de l’Univers Expandit (U.E) d’Starwars, que primer publicava Martínez Roca, i ara és a les mans d’Alberto Santos. Recordo perfectament que quan sortia una de nova, era dels primers en comprar-la i li donava prioritat absoluta en el respecte a la lectura. En canvi, l’any passat, van passar sis mesos des de que vaig comprar el llibre de l’”Episodi III, La Venjança dels Sith”, fins que li va tocar el torn.

No sé si a molts de vosaltres us haurà passat el mateix, però que he cregut que valia la pena compartir amb els meus lectors el com han anat variant les meves prioritats al llarg del temps.

*****************************

Tras bastante tiempo intentando encontrar algún tema sobre el que hacer un artículo, y sin que se me ocurriera nada, me acordé de cuando Alex Vidal, que conozco de las tertulias de ciencia-ficción que tienen lugar en el Mariona, un bar del centro de Barcelona, el primero y tercer jueves de cada mes, me dijo que había más cosas en la vida que la ciencia-ficción.

¡Cuanta razón tenía! No sé si será por la edad, que hace que mires las cosas con más perspectiva, o por alguna otra razón, pero la cuestión es que al menos en el campo de la lectura, ya no tengo en la lista de pendientes libros del género exclusivamente. Así, aunque naturalmente no los he abandonado, ahora también leo novelas históricas, fantásticas en el sentido literal del término y libros de historia, como uno sobre errores militares de la Segunda Guerra Mundial.

Por cierto, que en el aspecto de la fantasía también he de estar agradecido a Alex, ya que fue él quien me inició en la fantástica serie de novelas de George R.R. Martin que forman la “Canción de Hielo y Fuego”. Tal vez en el futuro hablaré de ella en este blog, pero ahora volvamos al tema del que estaba hablando.

Ocurre que os quiero hablar de las novelas del Universo Expandido (U.E) de Starwars, que primero publicaba Martínez Roca, y ahora está en las manos de Alberto Santos. Recuerdo perfectamente que cuando salía una nueva, era de los primeros en comprarla y le daba prioridad absoluta en el orden de lectura. En cambio, el año pasado, pasaron seis meses desde que adquirí el libro del Episodio III, “La Venganza de los Sith”, hasta que le tocó el turno.

No sé si a muchos de vosotros os habrá pasado lo mismo, pero he creído que valía la pena compartir con mis lectores el cómo han ido variando mis prioridades a lo largo del tiempo.