22 de febrer 2006

Crítica d'Aeon Flux / Crítica de Aeon Flux

Crítica d'Aeon Flux / Crítica de Aeon Flux


L’any 2011, el “virus industrial” va matar al 99% de la humanitat. Finalment, el científic Trevor Goodchild (Marton Csokas) va aconseguir desenvolupar un remei per a la malaltia i posteriorment va agrupar els cinc milions de supervivents a la ciutat emmurallada de Bregna. Allà va instaurar una república hereditària i durant els següents quatre segles, els seus descendents fins a la setena generació van dirigir la urbs.

Fins aquí la introducció que ocupa els primers minuts de la darrera pel•lícula protagonitzada per la recentment oscaritzada actriu sud-africana Charlize Theron (Aeon Flux). Inspirada en la sèrie de dibuixos animats amb el mateix nom, que el coreà Peter Cheng va crear el 1995, trobem a la pel•lícula diversos aspectes que recorden dues obres anteriors, LA FUGIDA DE LOGAN i 1984.

Això s’observa en diversos aspectes. El primer és que una muralla aïlla la ciutat de l’exterior, que privat de l’acció humana, està cobert per un immens bosc. A més la població està estabilitzada en cinc milions, el que resulta xocant tenint en compte el creixement exponencial de la humanitat. Finalment, Bregna és un estat policial, amb les seves tropes sinistrament emmascarades, i on es pot saber que fa qualsevol persona en tot moment.

En aquesta situació, els rebels, la protagonista és un dels seus millors agents, es veuen obligats a utilitzar la telepatia activada mitjançant un producte químic per comunicar-se. Això és molt típic de l’espionatge. Però és que les semblances amb aquest gènere no acaben aquí, ja que un cop Aeon Flux ha rebut les instruccions, emprèn la missió, que transcorre a imatge i semblança de les de James Bond. A continuació, se li encarrega una altra que sembla només una més. Però amaga una cosa inesperada i la resta del visionat està ocupat per les seves repercussions.

A partir del que s’ha explicat fins ara, no sembla que els guionistes s’hagin esforçat massa i algú que encara no hagi vist la pel•lícula podria dubtar de si fer-ho o no. Però val la pena. Hi ha diversos punts a favor com la novetat que suposen tots els aparells avançats dels quals es val la protagonista que apareixen al llarg del metratge, i on entre altres coses es detecta un ús intensiu de la biotecnologia. Però s’ha deixar clar que encara que tota la parafernàlia tecnològica impressiona, està al servei de l’argument i no al revés.

Entrant-hi més, es veu que la pedra angular al voltant de la que gira tota la pel•lícula són les relacions entre persones, amb el ja conegut argument del segon al comandament, afectat per la Síndrome Iznogud, que vol desplaçar el seu superior i ocupar el seu lloc. Tenim doncs una història interessant i ben narrada, encara que no gaire original i on es descobreix ràpidament quin és el motor que la mou.

Un aspecte una mica irreal és que part de l’argument descansa sobre la premissa que els records es conserven entre diferents encarnacions d’una mateixa persona. Encara que això ja era conegut pels budistes, el problema és que aquí els records apareixen espontàniament de forma massa sorprenent. Hi ha d’altres detalls que també criden l’atenció, però aquest és el que tiba més els límits de la “suspensió de la credulitat” aplicables en aquests casos.

També es troba a faltar una visita més detallada a Bregna. No sabem a que es dediquen els seus habitants, és de suposar que no seran tots funcionaris o membres de les forces de seguretat, ni d’on treuen l’energia ni el menjar, etc. Això si, la ciutat és un somni fet realitat, amb edificis de pocs pisos, grans passejos i immensos jardins. Llàstima que no deixi de ser una presó daurada.

Quant als personatges, tenim abans de res a Aeon Flux (Charlize Theron), que si bé sembla ser la protagonista destacada de la pel•lícula, no és així, ja que gairebé al mateix nivell està el setè Trevor Goodchild (Marton Csokas), el perfil de la seva cara, a la semblança del Gran Germà de 1984, apareix per tots els racons de la ciutat.

Aeon es pot definir com el típic agent secret que després d’una llarga carrera reeixida, es topa amb una missió on fa descobriments totalment inesperats que la duen a replantejar-se moltes coses. Per la seva banda, Goodchild és més complex, amb una major capacitat de sorprendre al públic, destacant especialment el fet que la primera impressió que causa canvia amb gran rapidesa.

Naturalment, existeix una curta llista de secundaris. Però al copar la parella protagonista la majoria de les escenes, no apareixen el temps suficient per deixar de ser una galeria d’estereotips sense major rellevància. Destaquen d’entre ells Oren Goodchild (Jonny Lee Miller), germà petit de Trevor i que s’encarrega de l’administració diària de Bregna, i Sithandra (Sophie Okonedo), alumna i millor amiga d’Aeon.

No podem oblidar el vestuari, que resulta d’especial interès. En general, existeix a totes les pel•lícules futuristes una certa uniformitat en el vestir. Però aquí s’esdevé tot el contrari. No és només que la mateixa Aeon Flux exhibeixi cinc vestits diferents al llarg de la història, entre els quals es troba una camisa de dormir bastant suggeridora, sinó que no hi ha dos figurants vestits de la mateixa forma. Així que un bon treball el de l’encarregat d’aquest aspecte.

En resum, una bona pel•lícula, de la que s’ha de destacar especialment que és pura ciència-ficció, sense donar-se la circumstància que últimament s’està repetint bastant d’utilitzar el gènere fantàstic com a mer embolcall d’una història que realment no hi pertany.
.
© Carles Quintana i Fernàndez, 14 de febrer del 2006

********************

En el año 2011, el “virus industrial” mató al 99% de la humanidad. Finalmente, el científico Trevor Goodchild (Marton Csokas) logró desarrollar un remedio para la enfermedad y posteriormente agrupó los cinco millones de supervivientes en la ciudad amurallada de Bregna. Allá instauró una república hereditaria y durante los siguientes cuatro siglos, sus descendientes hasta la séptima generación dirigieron la urbe.

Hasta aquí la introducción que ocupa los primeros minutos de la última película protagonizada por la recientemente oscarizada actriz sudafricana Charlize Theron (Aeon Flux). Inspirada en la serie de dibujos animados del mismo nombre, que el coreano Peter Cheng creó en 1995, encontramos en la película varios aspectos que recuerdan a dos obras anteriores, LA FUGA DE LOGAN y 1984.

Esto se observa en varios aspectos. El primero es que una muralla aísla la ciudad del exterior, que privado de la acción humana, está cubierto por un inmenso bosque. Además la población está estabilizada en cinco millones, lo que resulta chocante teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de la humanidad. Finalmente, Bregna es un estado policial, con sus tropas siniestramente enmascaradas, y donde se puede saber que hace cualquier persona en todo momento.

En esta situación, los rebeldes, la protagonista es uno de sus mejores agentes, se ven obligados a utilizar la telepatía activada mediante un producto químico para comunicarse. Esto es muy típico del espionaje. Pero es que las semejanzas con dicha género no acaban aquí, ya que una vez Aeon Flux ha recibido las instrucciones, emprende la misión, que transcurre a imagen y semejanza de las de James Bond. A continuación, se le encarga la que parece sólo una más. Pero esconde algo inesperado y el resto del visionado está ocupado por sus repercusiones.

A partir de lo que se ha explicado hasta ahora, no parece que los guionistas se hayan esforzado demasiado y alguien que todavía no haya visto la película podría dudar de si hacerlo o no. Pero vale la pena. Hay varios puntos a favor como la novedad que suponen todos los aparatos avanzados de los que se vale la protagonista o que aparecen a lo largo del metraje, y donde entre otras cosas se detecta un uso intensivo de la biotecnología. Pero se ha dejar claro que aunque toda la parafernalia tecnológica impresiona, está al servicio del argumento y no al revés.

Ahondando más, la piedra angular alrededor del cual gira toda la película son las relaciones entre personas, con el ya conocido argumento del segundón, afectado por el Síndrome Iznogud, que quiere desplazar a su superior y ocupar su lugar. Tenemos pues una historia interesante y bien narrada, aunque no demasiado original y en la que se descubre rápidamente cual es el motor que la mueve.

Un aspecto un tanto irreal es que parte del argumento descansa sobre la premisa de que los recuerdos se conservan entre diferentes encarnaciones de una misma persona. Aunque esto ya era conocido por los budistas, el problema es que aquí los recuerdos aparecen espontáneamente de forma demasiado sorprendente. Hay otros detalles que también llaman la atención, pero éste es el que tensa más los límites de la “suspensión de la credulidad” aplicables en estos casos.

También se echa a faltar una visita más detallada a Bregna. No sabemos a que se dedican sus habitantes, es de suponer que no serán todos funcionarios o miembros de las fuerzas de seguridad, ni de donde sacan la energía ni la comida, etc. Eso si, la ciudad es un sueño hecho realidad, con edificios de pocos pisos, grandes paseos e inmensos jardines. Lástima que no deje de ser una cárcel dorada.

En cuanto a los personajes, tenemos ante todo a Aeon Flux (Charlize Theron), que si bien parece ser la protagonista destacada de la película, no es así, ya que casi al mismo nivel está el séptimo Trevor Goodchild (Marton Csokas), cuya cara de perfil, a la semejanza del Gran Hermano de 1984, aparece por todos los rincones de la ciudad.

Aeon se puede definir como el típico agente secreto que después de una larga carrera exitosa, se topa con una misión en la que hace descubrimientos totalmente inesperados que la llevan a replantearse muchas cosas. Por su parte, Goodchild es más complejo, con una mayor capacidad de sorprender al público, destacando sobretodo el hecho de que la primera impresión que causa cambia con gran rapidez.

Naturalmente, existe una corta lista de secundarios. Pero al copar la pareja protagonista la mayoría de las escenas, no aparecen el tiempo suficiente para dejar de ser una galería de estereotipos sin mayor relevancia. Destacan de entre ellos Oren Goodchild (Jonny Lee Miller), hermano menor de Trevor y que se encarga de la administración diaria de Bregna, y Sithandra (Sophie Okonedo), alumna y mejor amiga de Aeon.

No podemos olvidar el vestuario, que resulta de especial interés. En general, en todas las películas futuristas existe una cierta uniformidad en el vestir. Pero aquí ocurre todo lo contrario. No es sólo que la misma Aeon Flux exhiba cinco trajes diferentes a lo largo de la historia, entre los que se encuentran un camisón bastante sugerente, sino que no hay dos figurantes vestidos igual. Así que buen trabajo el del encargado de ese aspecto.

En resumen, una buena película, pero sobretodo pura ciencia-ficción, sin darse la circunstancia que últimamente se está repitiendo bastante de utilizar el género fantástico como mero envoltorio de una historia que realmente no pertenece a él.

© Carles Quintana i Fernàndez, 14 de febrero del 2006.